Cito

Op onze school maken we gebruik van verschillende toetsen waaronder de toetsen van CITO.

De uitslagen van de toetsen gebruiken we voor ons leerlingvolgsysteem.
In dit leerlingvolgsysteem worden de schoolprestaties maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter bijgehouden.
Dit systeem helpt ons om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.

Toetsen die wij gebruiken
Voor de peuters gebruiken wij het observatiesysteem KIJK!

Voor de kleuters gebruiken wij het observatiesysteem KIJK! en de volgende toetsen:
- Taal voor kleuters
- Rekenen voor kleuters
Deze toetsen worden afgenomen in januari en juni.

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de volgende toetsen:
- DMT (leestoets)
- AVI (leestoets)
- Leestechniek en leestempo.
- Begrijpend lezen
- SVS (spelling)
- Woordenschattoets (groep 3 en 4)
- Leeswoordenschattoets (groep 5 t/m 8)
- Rekenen en Wiskunde

Deze toetsen worden gedurende het schooljaar afgenomen.

Cito-eindtoets
In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen.
 

MOZAIEK slingerbank op het vernieuwde plein

Na het nieuwe speeltoestel in 2020 heeft De Vuurtoren deze winter een mooie lange slinger-mozaïekbank op het plein. De kleurijke themabank vormt een natuurlijke afscheiding tussen een voetbalgedeelte en de rest van het plein. Onder leiding van mozaiekkunstenaar Job Bisscheroux hebben leerlingen vanaf groep 6, 7 en 8 het thema Scheveningen prachtig bij elkaar geplakt. Vooraf hebben diezelfde leerlingen al een groot aantal tekeningen aangedragen. Na al het plakken is de bank netjes afgewerkt en vormt deze een mooi, kleurrijk en functioneel object op het schoolplein. En wie goed kijkt ziet ook de namen van de groep 8-kinderen die in 2020 afscheid.. Lees verder »


Recente foto's