Cito

Op onze school maken we gebruik van verschillende toetsen waaronder de toetsen van CITO.

De uitslagen van de toetsen gebruiken we voor ons leerlingvolgsysteem.
In dit leerlingvolgsysteem worden de schoolprestaties maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter bijgehouden.
Dit systeem helpt ons om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.

Toetsen die wij gebruiken
Voor de peuters gebruiken wij het observatiesysteem KIJK!

Voor de kleuters gebruiken wij het observatiesysteem KIJK! en de volgende toetsen:
- Taal voor kleuters
- Rekenen voor kleuters
Deze toetsen worden afgenomen in januari en juni.

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de volgende toetsen:
- DMT (leestoets)
- AVI (leestoets)
- Leestechniek en leestempo.
- Begrijpend lezen
- SVS (spelling)
- Woordenschattoets (groep 3 en 4)
- Leeswoordenschattoets (groep 5 t/m 8)
- Rekenen en Wiskunde

Deze toetsen worden gedurende het schooljaar afgenomen.

Cito-eindtoets
In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen.
 

Kinderboekenweek

Als je plezier hebt in het leen, helpt dat enorm om goed te leren. De kinderboekenweek is dan ook een mooi moment om aandacht te besteden aan kinderboeken en het lezen. Het thema 'Reis mee" was door de hele school te herkennen. Ook dit jaar was er weer een gezamenlijke activiteit. De groepen 1, 2 en 3 hadden een gezamenlijke gezellig feestje met liedjes die te maken hebben met reizen. Er waren verschillende optredens en we hoorden zelfs een Engels liedje!. Vanaf groep 4 waren er voorleeswedstrijden in de groep, En vervolgens met groep 4 t/m 8 bij elkaar. De voorlezers waren: Gianni (gr4),.. Lees verder »

Kleuterdiploma

Dat de groep 2 kleuters het goed doen en er klaar voor zijn om naar groep 3 te gaan was duidelijk te zien voor degenen die bij de ‘uitreiking’ van het kleuterdiploma waren. De juffen, uitgedost in een afstudeertoga, en de kinderen met gekleurde afstudeerhoedjes waren er helemaal klaar voor. Eén voor één gleden de kinderen via het raam naar buiten, terwijl de juf ondertussen een mooie tekst had voor ieder kind. De kleuters liepen dan naar een tafeltje met het diploma voor de ‘handtekening’. De kinderen waren maar wat trots, zo ook al die ouders die getuige waren van.. Lees verder »

De Vuurtoren Got's Talent

Onderdeel van het zomerfeest was ook de talentenshow met diverse optredens. De juffen van de school legden de lat hoog met een dansje ‘Heen en weer’. Daarna waren er optredens van kinderen uit diverse groepen. We zagen: zang, dans en ware acrobatiek. De foto’s zeggen genoeg. Iedereen genoot ervan om ook deze talenten te zien  op de Vuurtoren. Een deskundige jury van vier groep-8-leerlingen was lovend over de presentaties. Dat wordt oefenen het komend jaar, want dit moet zeker een vervolg krijgen! Lees verder »

Zomerfeest. Oud-Hollandse spelletjes

Op de laatste schooldag was het gezellig Oud-Hollandse spelletjes spelen op het plein: sjoelen, diabolo, spijkerpoepen, zaklopen, waterdragen, blikgooien, springkussen, …….. Dat alles in de speelzaal, plein en een stuk straat. Mooi dat Picnic met een springkussen en ballenschietwand voor nog meer vreugde kon zorgen. De foto’s laten mooie sfeerbeelden zien. De kinderen genoten. Zo’n feest op de laatste schooldag kan alleen als er veel hulp is van (groot-)ouders en vrijwilligers. Dit alles georganiseerd door een fantastisch actieve Vuurtoren-oudercommissie. Dank allemaal en een fijne vakantie!! Lees verder »


Recente foto's