Cito

Op onze school maken we gebruik van verschillende toetsen waaronder de toetsen van CITO.

De uitslagen van de toetsen gebruiken we voor ons leerlingvolgsysteem.
In dit leerlingvolgsysteem worden de schoolprestaties maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter bijgehouden.
Dit systeem helpt ons om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.

Toetsen die wij gebruiken
Voor de peuters gebruiken wij het observatiesysteem KIJK!

Voor de kleuters gebruiken wij het observatiesysteem KIJK! en de volgende toetsen:
- Taal voor kleuters
- Rekenen voor kleuters
Deze toetsen worden afgenomen in januari en juni.

Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij de volgende toetsen:
- DMT (leestoets)
- AVI (leestoets)
- Leestechniek en leestempo.
- Begrijpend lezen
- SVS (spelling)
- Woordenschattoets (groep 3 en 4)
- Leeswoordenschattoets (groep 5 t/m 8)
- Rekenen en Wiskunde

Deze toetsen worden gedurende het schooljaar afgenomen.

Cito-eindtoets
In groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen.
 

Kerstviering

We hadden al een poosje een echte Kerstsfeer in school en klas. Op donderdagavond was er de Kerstviering in de Nieuwe Badkapel. Alle groepen hebben daar een kerstlied gezongen. En ook ouders konden soms meezingen. Centraal stond het geboorteverhaal van Jezus, gespeeld door kinderen uit de meeste groepen.  En wat zag dat er allemaal schitterend uit: het spel, de kleding, het decor, de belichting, ….  Zie ook de foto. Het verhaal, verteld door onze nieuwe collega Yorick Zwerver, werd zeer beeldend gespeeld door onze kleine acteurs. De volgende ochtend kwamen kinderen met papa of mama al vroeg naar school om heerlijke hapjes te.. Lees verder »

Sinterklaas op De Vuurtoren

Het was even spannend in de ochtend van 5 december. Zou de Sint echt komen? Alle groepen en ook papa's en mama's waren er al helemaal klaar voor. Iedereen had een plek in de zaal. Eerst kwam Elsa, de Frozen princes, toen kwam de directeur die een mijter opzette, maar uiteindelijk na hard zingen was het de echte Sint met zijn Pieten die binnen kwamen.  De Sint zei dat alle cadeautjes er waren en dat hij ze zelf in de groepen kwam brengen. En dat gebeurde ook. In de lagere groepen was de Sint wat langer en waren er leuke.. Lees verder »

De rommelpiet was er weer!

Dat was even schrikken deze woensdagochtend. De school was 's nachts bezocht door RommelPieten!. Overal hadden ze rommel gemaakt: In de gangen en in alle lokalen. De kinderen leken het wel leuk te vinden! Ze keken naar de rommel, maar zagen meer: schoencadeautjes. Dat was een verrassing. Gelukkig zijn de Vuurtorenleerlingen goed in opruimen, zodat ze al gauw weer konden leren..... Nog even en dan komt de Sint! Lees verder »

Juf Marianne Kuiper 40 jaar in het onderwijs!

Dit jaar is juf Marianne Kuiper van basisschool de Vuurtoren 40 jaar in het onderwijs. In 1979 is de juf begonnen aan de Julianaschool aan de Gaffelstraat. Deze school fuseerde met de Emmaschool en later veranderde de naam in De Vuurtoren. Op school hebben we dit groots gevierd. De juf werd 's ochtends verrast met een school vol feestelijke teksten en foto's van vroeger. Aan het eind van de ochtend stonden alle leerlingen buiten te wachten op een prachtig lied te zingen. De juf stond daar in het zonnetje en hoorde ook dat ze al 40x met de klas Sinterklaas en.. Lees verder »


Recente foto's