De voorschool

We werken sinds een aantal jaar met het voorschoolprogramma Piramide. Deze methode zorgt er voor dat er aandacht is voor álle ontwikkelingsgebieden van uw kind. Er wordt niet alleen gekeken of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of hij of zij prettig met anderen kan omgaan en plezier heeft in spelen. Deze methode gebruiken we niet alleen op de peuterspeelzaal (voorschool) maar ook in groepen 1 en 2 (vroegschool). 

De leidsters/leerkrachten van de peutergroepen en groep 1/2 maken gebruik van het programma Kijk! om alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen te observeren. 

Effect

De invoering van Piramide zal de volgende effecten hebben:

 • Er ontstaat een uitdagende speel-leeromgeving
 • Er ontstaat samenhang in het aanbod voor jonge kinderen
 • De vaardigheden van kinderen worden vergroot
 • De vaardigheden van leidsters en leerkrachten worden vergroot
 • Er ontstaat samenhang tussen toetsen en aanbod
 • Spel staat centraal
 • Zelfstandig leren
 • Werken met projecten
 • Vaste dagopbouw
 • Veel contact met de ouders
 • Informatie over elk kind afzonderlijk

Meer weten over de Piramide Methode? Bekijk www.piramide.citogroep.nl.

Neem contact op!

De contactpersoon voor nieuwe leerlingen van 2½ - 4 jaar is Mw. M. Brand. Voor zowel 4-jarigen als leerlingen die van elders onze basisschool komen bezoeken is Mw. A. van der Geest de contactpersoon.

Aannamebeleid