Schooltijden

In de ochtend 08:30 – 12.00 uur. De poort is open vanaf 08:00 uur en de schooldeuren om 08:20 uur.

Er is een continurooster. De kinderen blijven dus tussen de middag op school.

De school gaat uit om 14.45 uur.  Op woensdag gaat de school om 12:30 uur uit.
Op vrijdagmiddag zijn de kleuters vrij.

Image Praktische info

Overblijven

De school heeft een continurooster. Steeds zijn er een aantal groepen tussen de middag onder begeleiding van overblijfmedewerkers een half uur buiten. In de klas is er tijd om een meegebrachte lunch te gebruiken. 

Vakantieregeling en vrije dagen 2023-2024

Vakanties, margedagen Van Tot en met
Studiedag 23-06-2023
Zomervakantie 07-07-2023 mi 20-08-2023
Start schooljaar 2023-2024 21-08-2023
Studiedag 18-09-2023
Prinsjesdag 19-09-2023
Herfstvakantie 16-10-2023 20-10-2023
Studiedag 29-11-2023
Sinterklaas Middag vrij 05-12-2023
Margedag 22-12-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 07-01-2024
Studiedag 08-01-2024
Studiedag 16-02-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 23-02-2024
Studiedag 28-03-2024
Pasen 29-03-2024 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 10-05-2024
Pinksteren 20-05-2024
Studiedag 21-05-2024
Studiedag 28-06-2024
Margedag 12-07-2024
Zomervakantie 13-07-2024 25-08-2024

Ziek melden

Ziek melden bij voorkeur via de ouder App 'Parro'.  De groepsleerkracht krijgt direct een melding.

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de school om een vrijwillige bijdragen van ouders. Voor schooljaar 2023-2024 is dat:
  • Algemene vrijwillige ouderbijdrage van € 50 per kind.

  • Schoolreiskosten jaarlijks € 25 tot € 30 per kind.

  • Werkweekbijdrage (groep 8) kost ca. € 125

Ouders ontvangen via e-mail een ideal betaalverzoek. Uw bijdrage helpt de school leuke extra activiteiten te blijven doen. Er zijn ouders die meer kunnen en willen bijdragen. Dat wordt uiteraard bijzonder op prijs gesteld.

Vrijwillige ouderbijdrage € 50,00 per leerling De ouderbijdrage voor het komende schooljaar is vastgesteld op € 50,00 per leerling. Deze financiële bijdrage wordt ingezet voor de extra voorzieningen en activiteiten waarvoor geen gelden van het rijk beschikbaar zijn. Tevens een kleine bijdrage in de kosten voor de professionele begeleiding van de tussenschoolse opvang.

Schoolreis
Jaarlijks gaat De Vuurtoren met schoolreis. De kosten voor vervoer en entree zijn gemiddeld € 25 - € 30

Werkweek
Jaarlijks gaat groep 8 op kamp. Deze duurt veelal 5 dagen en gaat meestal naar Wilhelminaoord in Drenthe.

Contactpersoon probleem en/of klacht

De school gaat er vanuit dat vragen, problemen, klachten altijd in onderling overleg zijn op te lossen. Mocht het voorkomen dat we er niet in overleg uit komen, dan kunt u contact opnemen met mevr M. Kuiper. Zij treedt voor onze school op als contactpersoon.

Als dit ook niet leidt tot een oplossing van het probleem of de klacht, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de SCOH: dhr. B. ten Broek, tel 070 – 3624009. Hij kan bemiddelen of u helpen met het formuleren van een klacht voor de landelijke klachtencommissie.